Pravobranitelj za djecu

Predavanje za studente KBF-a

Predavanje za studente KBF-a

Pravobraniteljica Mila Jelavić održala je 16. ožujka 2009. predavanje “Položaj i prava djece u Republici Hrvatskoj” na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Predavanje je održano...

Više

Objavljen oglas za javnu nabavu

Ured pravobraniteljice za djecu objavio je 23. veljače 2009. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske oglas za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za nabavu i isporuku...

Više