Odbor za prava djeteta UN-a

Icon
Preporuke Odbora za prava djeteta Hrvatskoj - infografika
Icon
Zaključci i preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta Hrvatskoj 2014.
Icon
Alternativni izvještaj Odboru za prava djeteta UN-a

Mišljenja i preporuke nezavisne institucije Pravobranitelja za djecu i osvrt na 3. i 4. periodično izvješće Republike Hrvatske.

Icon
Treće i četvrto izvješće RH Odboru za prava djeteta
Icon
Drugo izvješće odboru za prava djeteta RH
Icon
Dopuna drugog izvješća odboru za prava djeteta RH
Icon
Zaključci odbora za prava djeteta 2004.
Icon
Prvo izvješće na temelju članka 8. stavka 1. fakultativnog protokola uz konvenciju o pravima djeteta
  "Zašto djeca ne bi imala GLAS da nešto kažu? Da, i djeca bi trebala govoriti našoj vlasti"
  Robert, 13 g.
  "Svako dijete ima pravo na svoje ime. A odrasli nekad zovu djecu sa <<EJ TI!>>"
  M., 11 g.
  "Da sam ja predsjednik svijeta, uništila bih sve šibe i kajševe kojima se tuku djeca."
  Anita, 7 g.
  "Vi kada dođete doma s posla: isključite mobitele i igrajte se s nama."
  Josip, 11 g.
  "Odrasli trebaju biti smireniji i manje živčani..."
  Marta, 11 g.
  "Želim da se zabrani proizvodnja svih vrsta bomba, jer će djeca ostati bez noga."
  Stjepan, 8 g.
  "Željela bi da nam odrasli naprave dječje igralište u našem selu."
  Antonia, 10 g.
  "Imam pravo igrati se!"
  Ilzana, 7 g.