Predavanje za studente socijalnog rada

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović, dipl. soc. radnica, održala je 25. listopada 2017. u Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu predavanje studentima pete godine Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada. Studenti su poslušali predavanje o zaštiti prava djeteta u okviru kolegija “Odabrana područja socijalnog rada – socijalni rad s obitelji”.
Tema predavanje bila je predstavljanje institucije Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske i UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Također je sa studentima proveden i rad u malim grupama sa zadaćom prepoznavanja dječjih prava, kao i postupanja raznih institucija u situacijama u kojima je evidentno kršenje prava djeteta.

"Zašto djeca ne bi imala GLAS da nešto kažu? Da, i djeca bi trebala govoriti našoj vlasti"
Robert, 13 g.
"Svako dijete ima pravo na svoje ime. A odrasli nekad zovu djecu sa <<EJ TI!>>"
M., 11 g.
"Da sam ja predsjednik svijeta, uništila bih sve šibe i kajševe kojima se tuku djeca."
Anita, 7 g.
"Vi kada dođete doma s posla: isključite mobitele i igrajte se s nama."
Josip, 11 g.
"Odrasli trebaju biti smireniji i manje živčani..."
Marta, 11 g.
"Želim da se zabrani proizvodnja svih vrsta bomba, jer će djeca ostati bez noga."
Stjepan, 8 g.
"Željela bi da nam odrasli naprave dječje igralište u našem selu."
Antonia, 10 g.
"Imam pravo igrati se!"
Ilzana, 7 g.